fbpx

Vedtaket du har fått, kan være feil

Trygderett er et stort og komplisert felt, og det er derfor viktig å skaffe seg en advokat med nødvendig spesialkunnskap. Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven.

De vanligste sakene gjelder arbeidsavklaringspenger (AAP), foreldrepenger, sykepenger, uføretrygd, overgangsstønad, bilstønad, grunnstønad eller hjelpestønad. Vi har bred erfaring i saker om tilbakekreving, både når saken behandles av NAV eller Trygderetten, og i straffesaker.

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurdering