fbpx

Erstatning etter trafikkulykker

Personskade etter en trafikkulykke gir ofte rett til erstatning fra et forsikringsselskap. Våre advokater har bred erfaring med personskadeerstatning, og vi bistår jevnlig i saker om trafikkskade.

Reglene om erstatning ved personskade er i stor grad utviklet gjennom praksis fra domstolene. Derfor er det viktig å bruke en advokat som kjenner rettspraksis på området, og som holder seg faglig oppdatert.

I alle personskadesaker trengs kjennskap til medisinske spesialister. Dette skyldes at medisinske spesialistuttalelser ofte er avgjørende for hvilket utfall saken får. Hvis du kontakter oss, vil du treffe en advokat med god kjennskap til hvordan slike uttalelser kan etterprøves.

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurdering