fbpx

Svikt ved ytelse av helsehjelp
Helsevesenet gjør fra tid til annen feil. Det kan for eksempel dreie seg om feilbehandling, forsinket diagnose eller feil diagnose. Pasienten kan da ha krav på erstatning fra staten, via Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Vi bistår med skademelding, klage, erstatningsberegning eller søksmål i slike saker. Hos oss vil du finne advokater med svært god kjennskap til helsevesenet og erstatningsretten, som har arbeidet med helserett og erstatningsrett i lang tid. Vi har også god oversikt over medisinske spesialister på de ulike områdene, som gjør at vi kan bistå med å få etterprøvd uttalelser fra medisinsk sakkyndige.

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurderingJaNei