fbpx

Kommunen yter ikke alltid det den skal

Ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil kommunen ofte ha et ansvar for å yte ulike tjenester eller gi økonomisk støtte. Dette kan blant annet være tilrettelagte botilbud, sykehjemsplass, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller kommunal omsorgslønn. Gjennom kommunen kan man også få tilgang til ulike finansieringsordninger som er aktuelle ved blant annet boligtilpasning. Men ikke sjelden blir det behov for juridisk hjelp til å være pådriver, bidra til god organisering av prosessen eller bistå med en klagesak. Hos oss kan du få bistand fra en erfaren advokat som kjenner de ulike prosessene.

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurderingJaNei