fbpx

Uføreforsikring

Et forsikringsselskap er en stor motpart som det kan være vanskelig å lykkes mot på egen hånd. Uføreforsikringer reguleres dels av forsikringsavtalen og dels av loven. Dette er et komplisert regelverk, som gjør at advokaten bør ha spesielt god kunnskap på feltet for å gi nødvendig hjelp. Hos oss finner du advokater som har arbeidet med forsikring i lang tid, og som har den erfaringen som trengs.

Pensjon i offentlig sektor
Vi har betydelig kompetanse til å bistå i saker om pensjon i offentlig sektor. Dette gjelder AFP, uførepensjon og alderspensjon fra SPK og kommunale pensjonskasser.

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurdering