fbpx

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd i ekteskap er utgangspunktet at partene har full frihet til å avtale hvordan partenes eiendeler og gjeld skal fordeles. Når man inngår en slik avtale, er det likevel viktig å være klar over hvilke regler man ellers har i ekteskapsloven. Denne loven har regler som løser de aller fleste spørsmål, og disse reglene gir også rettigheter for den enkelte. Ekteskapslovens regler er mange, og det er god grunn til å bruke advokat i prosessen fram til skiftet kan avsluttes. Når partene skal gå videre hver til sitt, er det viktig at økonomien avklares på en trygg og juridisk holdbar måte, slik at begge kan legge skiftet bak seg.

De samme hensyn gjelder ved samlivsbrudd mellom samboere. I disse sakene finnes ingen lov som løser alle spørsmål. Utgangspunktet er at hver samboer beholder sine eiendeler og sin gjeld. Men i praksis er det mange andre regler som bidrar til å løse enkeltspørsmål eller legge føringer på resultatet. Derfor er det som oftest nødvendig å innhente råd og bistand fra advokat. Hos oss vil du finne en advokat som har lang erfaring med saksområdet, og som er genuint interessert i at resultatet blir riktig for deg.

Lykkes man ikke med å bli enige, må saken løses ved dom. Vi bistår jevnlig i rettssaker om skifte ved samlivsbrudd, og vi har god kjennskap til de rettsavgjørelsene en domstol vil legge vekt på i sine vurderinger.

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurdering