fbpx

Foreldretvist, ikke barnefordeling

Vi bruker ikke ordet barnefordeling. Barn er mennesker, og det er barnets beste som er styrende for avgjørelser av en tvist om samvær eller bosted.

Derfor bruker vi ordet foreldretvister, som per i dag også er et godt etablert ord i domstolene.

 

Hva er til barnets beste?

Når barnets foreldre ikke bor sammen, må det settes rammer for barnets tid med hver av foreldrene. De fleste saker løses gjennom en frivillig avtale. Vi kan bistå på ethvert trinn av en prosess fram til avtale er inngått, og vi kan bidra med nødvendig oppfølging dersom avtalen ikke overholdes. Ved behov bistår vi også i en prosess for domstolene.

Våre advokater har omfattende erfaring med saker etter barneloven, og vi har derfor nødvendig fingerspissfølelse for de beste løsningene.

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurdering