fbpx

Forebygg konflikter med en avtale

I de fleste samliv er det en viss grad av felles økonomi. Over tid kan det bli behov for å avklare hvem som eier hva. En god måte å forebygge problemer på, er å inngå bindende avtale om formuesordningen. En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som både kan løse problemer ved samlivsbrudd og ved et framtidig arveskifte. Ektepakten kan eventuelt kombineres med et testament.

Det er viktig å gjøre en god analyse av de juridiske følgene av hva man avtaler. Det samme gjelder ved samboerkontrakter. Vi har lang erfaring med slike avtaler og kan bistå i hele prosessen fra planlegging til endelig avtaleinngåelse, samt eventuell tinglysing.

Hva skjer med arven?

Arveloven har regler som løser de fleste spørsmål ved et arveoppgjør. Disse reglene er omfattende og henger slik sammen at man bør bruke advokat i de aller fleste konkrete saker.

God kjennskap til reglene er også avgjørende for å vurdere konsekvensene av et testament. Våre erfarne advokater kan bidra til at resultatet står seg. Vi bistår jevnlig med opprettelse av testament, yter bistand i privat eller offentlig skifte, og prosederer arvesaker for domstolene.

Hos oss kan du også få svært god bistand ved opprettelse av framtidsfullmakt og i saker om vergemål. Vi har advokater med høy kompetanse til å bistå i saker etter vergemålsloven.»

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurdering