fbpx

Rettferdig fordeling av arven

Det sies at ingen kjenner sin familie før man har vært gjennom et arveskifte. Noen ganger klarer man heldigvis å fordele arven uten konflikter, men det er vanlig at fordeling av økonomiske verdier skaper uenighet som egner seg for domstolene.

Vi søker alltid å finne den juridisk riktige løsningen, som også er den partene på sikt lever best med. Ved behov for juridisk bistand i en tvist om arv, har vi betydelig kompetanse og erfaring å vise til.  Det beste beviset er at våre mange klienter fortsatt er fornøyde når dommen kommer.

Det kan koste krefter og ressurser å gjennomføre en arvetvist, men det hjelper å fokusere på resultatet. Hos oss vil du møte en advokat med riktig fokus, som gir deg stødig oppfølging og en sterk prosedyre av din sak for domstolene.

Send oss din forespørsel

Kostnadsfri saksvurdering