fbpx

Slik jobber vi

Et oppdrag hos advokat bygger på gjensidig tillit. De fleste privatpersoner som søker advokat, er først usikre på om den advokaten man har funnet på internett, er trygg og kan sakene sine.

De aller fleste advokater har sine spesialfelt som de er gode på. Det finnes neppe noen advokater som er gode på alt. Derfor er det viktig å søke etter en advokat som behersker det området saken gjelder. Noen ganger har man bruk for advokat til flere ulike ting samtidig, og da er det lurt å oppsøke et advokatkontor som har spisskompetanse på de aktuelle områdene – ikke bare på ett av dem. Advisio Advokat saker knyttet til helse og familie som spesialområder.
Vi har svært høy kompetanse på testamenter, arvesaker og skifte ved samlivsbrudd. Vår ekspertise på helsefeltet er velkjent. Vi yter bistand på et svært høyt nivå i alle helserelaterte saker, fra trafikkskader via trygd til pasientskade og kommunale tjenester.

Et vellykket oppdrag
Et oppdrag hos advokat skal inngås gjennom en skriftlig oppdragsbekreftelse. Derved får begge parter klarhet i rammene for oppdraget. Det er også her man avtaler pris for arbeidet.

Prisene i advokatmarkedet varierer sterkt, uten at det alltid er lett å få øye på forholdet mellom pris og kvalitet. Hos Advisio er det som regel mulig å inngå avtale om fastpris. Dette gir full trygghet om kostnadene, og i tillegg vil det ofte være den billigste løsningen for klienten. Man betaler en sum før arbeidet starter, og kan si seg ferdig med kostnadene med en gang. I andre tilfeller er det mest hensiktsmessig å avtale en timepris.

Les mer om priser her.

Våre samarbeidspartnere