fbpx

Advokat-Olav-Lægreid

Olav Lægreid

advokat
+47 977 72 500      olav@advisio-advokat.no      LinkedIn

Utdanning

– Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo
– Autorisert konsulent for teamutvikling, Right Management Consultants
– Utdanning i prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

Bakgrunn

– Veileder og sensor på mastergradsavhandlinger i trygderett, Universitetet i Oslo
– Veileder og sensor i familie- og arverett, Universitetet i Oslo
– Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett, 2018-2021
– Rettsfullmektig ved Trygderetten 2012 – 2015
– Universitetslektor i rettsvitenskap, UiO 2012 – 2013
– Aktiv som forfatter av rettsvitenskapelige artikler
– Daglig leder for kommunalt næringsutviklingsforetak 2004 – 2005
– Omfattende styreerfaring fra aksjeselskaper og foreninger, samt politiske og offentlige verv